دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

Baby
$49.00 USD سالانه

DISCO
3Gb SSD NVMe.

DATOS
Ilimitada transferencia.

EMAIL
10 Emails.

BASE DE DATOS
3 MariaDB y PostgreSQL.

SERVER
LiteSpeed CloudLinux.

سفارش دهید ستاپ رایگان
محبوب ترین
Inicial
$89.00 USD سالانه

DISCO
13Gb SSD NVMe.

DATOS
Ilimitada transferencia.

EMAIL
100 Emails.

BASE DE DATOS
10 MariaDB y PostgreSQL.

SERVER
LiteSpeed CloudLinux.

سفارش دهید ستاپ رایگان
Pyme
$129.00 USD سالانه

DISCO
23Gb SSD NVMe.

DATOS
Ilimitada transferencia.

EMAIL
Ilimitado Emails.

BASE DE DATOS
Ilimitado MariaDB y PostgreSQL.

SERVER
LiteSpeed CloudLinux.

SITIOS
2 SITIOS WEBS.

سفارش دهید ستاپ رایگان
Empresa
$189.00 USD سالانه

DISCO
33Gb SSD NVMe.

DATOS
Ilimitada transferencia.

EMAIL
Ilimitado Emails.

BASE DE DATOS
Ilimitado MariaDB y PostgreSQL.

SERVER
LiteSpeed CloudLinux.

SITIOS
3 SITIOS WEBS.

سفارش دهید ستاپ رایگان